Scooter onderdelen bij Allesvoorscooters.nl

Scooter onderdelen, altijd de juiste

Altijd passende onderdelen en accessoires

Wij hebben ècht alles voor jouw scooter! Allesvoorscooters.nl is de webshop voor scooter onderdelen en accessoires voor scooters van alle merken. Snel en gemakkelijk het juiste onderdeel vinden via onze webwinkel. We hebben alle vervangings onderdelen en bij ons kun je snelle onderdelen kopen om je scooter op te voeren voor race en tuning gebruik. Makkelijk online bestellen en snel gevelerd bij jou thuis! Of je nou in Amersfoort, Amsterdam, Zwolle, Den-Haag, Groningen, Zandvoort, Assen, Maastricht of waar dan ook in Nederland woont, onze scooteronderdelen zijn snel in de buurt!

Nieuwe Scooter onderdelen

Alle scooter onderdelen en accessoires

Wij hebben meer dan 68.500 scooter onderdelen in ons assortiment en durven daarom ook te zeggen dat wij 'alles' voor scooters hebben! Onderdelen of Accessoires voor je scooter nodig? Via onze webshop koop je goedkoop online de juiste onderdelen en accessoires. Onze onderdelen kan je direct online bestellen via onze webshop en wij zorgen voor een snelle levering in o.a. Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Noorwegen en Italië. vind snel het juiste onderdeel voor jou scooter, door het merk en type aan te geven. Klik hier om te zoeken op merk en type scooter. Vind hier een overzicht van alle merken scooter onderdelen. Wij hebben o.a. Airsal onderdelen, Buzzetti accessoires, Heidenau scooterbanden, Kenda banden, Leovince uitlaten, Malossi onderdelenNaraku onderdelen, Varta accu's, Bosch accu's, Vicma vervangings onderdelen, Yasuni uitlaat, Denso bougies en meer.

Online onderdelen kopen bij Allesvoorscooters.nl

Wij zijn gespecialiseerd in scooteronderdelen en accessoires voor vrijwel alle merken scooters. Enkele merken waar wij een groot aanbod voor hebben zijn; AGM scooter onderdelen, Aprilia scooteronderdelen, onderdelen Baotian scooter, onderdelen Benelli, CPI scooter onderdelen, Kreidler scooter onderdelen, SYM scooter onderdelen, Vespa onderdelen en Yamaha scooter onderdelen. Wij leveren snel door heel Nederland, dus of je nou in Amsterdam, Den-Helder, Amersfoort, Zwolle, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Den-Haag of Maastricht woont, onze onderdelen worden snel thuisbezorgd. Het maakt niet uit waar je woont, wij verzenden scooter onderdelen uit eigen voorraad vanaf Groningen of Duitsland. Snel geleverd en extra goedkoop! Door onze eigen voorraad en nauwe samenwerkingen met leveranciers zijn wij in staat ieder onderdeel snel te leveren, meestal in 1 tot 3 dagen bij jou thuis!

Scooteronderdelen achteraf betalen

Bij ons is het mogelijk je scooter onderdelen achteraf te betalen via Klarna. Wij versturen dan de onderdelen of accessoires voor je scooter op en daarna volgt pas de betaling. Zo weet je zeker dat je niet voor iets betaald wat niet past of wat niet werkt. Je betaald binnen 2 week na levering aan Klarna en het kost vrijwel niets extra. Daarnaast is het ook mogelijk om maandelijks te betalen, voor als je het financieel even wat minder hebt en je scooter wel hard nodig hebt, bijvoorbeeld als je de scooter als enig vervoersmiddel hebt. Je betaald dan een bedrag per maand en kan er ca. 1 jaar over doen om het af te betalen. Voor meer informatie over het achteraf betalen van scooter onderdelen, klik hier. 

Verzendkosten van scooteronderdelen

Scooter onderdelen online kopen doe je bij Allesvoorscooters.nl, wij zorgen naast een snelle, correcte levering ook voor het verzenden naar het juiste adres. Bij ons het mogelijk de bestelde scooteronderdelen af te laten leveren op een ander adres, je kan de onderdelen dus thuis laten leveren maar ook bij de plaatselijke scooterzaak om aldaar de onderdelen te laten plaatsen indien je dit niet zelf doet. De verzendkosten zijn bij ons slechts € 6,95 per bestelling, en gratis verzenden vanaf € 75,00 in Nederland. Het verzenden naar België of Duitsland is € 9,95. Door samen te werken met betrouwbare logistieke partners als DHL, DPD en PostNL kunnen wij een snelle levering garanderen.

Scooter onderdelen op kenteken zoeken

Ondanks ons grote assortiment van onderdelen en accessoires, hebben we het overzichtelijk gemaakt door te werken met filters. Zo kan je filteren op merk en type scooter. Als je de kenteken gegevens van de scooter bij de hand hebt, kun je makkelijk het merk en type van de scooter vinden, welke je vervolgens kan selecteren. Aan de bovenkant van onze webshop, net onder het menu, vind je de 'scooter selector'. Hier kan je na het invullen van het merk scooter, het type aanklikken. De webshop toont dan uitsluitend onderdelen die passen op jou scooter, wel zo makkelijk! Onderdelen zoeken op kenteken voor vrijwel alle merken en modellen scooters! Heb je toch vragen of hulp nodig bij het vinden van de juiste onderdelen, of het kenteken niet bij de hand? Bel met onze klantenservice op dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 t/m 14:00 op 085 - 401 16 97 of maak gebruik van het contactformulier.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Allesvoorscooters.nl


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;Dag: kalenderdag;Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Bedrijfsnaam: Scooter onderdelen Allesvoorscooters.nl
KvK-nummer: 02095235
Telefoonnummer: +31 (0)85 40 11 697
E-mailadres: info@allesvoorscooters.nl
BTW-identificatienummer: NL/1081/18/733/B01

 


Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:·de prijs inclusief belastingen;·de eventuele kosten van aflevering;·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;·de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;·de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en·de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.Afbeeldingen kunnen altijd afwijken, zonder dat dit in de omschrijving specifiek wordt aangegeven. Wilt u dus zeker weten of een product aan uw wensen voldoet, lees dan de beschrijving en bij twijffel altijd contact opnemen zodat teleurstellingen kunnen worden voorkomen.

 

Artikel 5 - De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 


Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument, dit is niet van toepassing bij gebruikte onderdelen.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 


Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van heen en terugzending voor zijn rekening en eventuele administratiekosten.Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.Administratie kosten bij herroeping van gebruike onderdelen zijn € 15 euro per kwestie.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:a) die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;
e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f) voor losse kranten en tijdschriften;
g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h) gebruikte onderdelen;
i) welke grotendeels of geheel electrisch zijn;
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.
Elektrische onderdelen zijn uitgesloten van retourrecht.Artikel 9 - De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 10a - Geschiktheid en passing voor scooter modellen, voor deze informatie geld dat de ondernemer er alles aan doet de juiste informatie aan te bieden, echter door grote hoeveelheid en verschillen in scootermodellen kan het voorkomen dat er verschillen zitten in passingen en afmetingen. De consument dient zelf ten alle tijden de controle te doen, eventueel met hulp van een scooterdealer. De ondernemer is hiervoor niet aansprakelijk. De informatie is dan ook vrijblijvend en er kan geen aanspraak op worden gedaan.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft minus vaste transactiekosten a € 2,- zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalenIndien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Indien de consument een verkeerd artikel heeft besteld kan dit uiteraard retour gezonden worden. Bij het retourzenden in dit geval is de consument aansprakelijk voor de kosten van de retourzending, eventuele kosten voor het opsturen van een ander product zullen opnieuw door de consument moeten worden voldaan.

 

Artikel 12 - Duurtransacties
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 - Betaling
Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Allesvoorscooters.nl - laatste wijziging 22-09-2012

Sluit